Điều kiện chuyển đổi hóa đơn thường sang áp dụng hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là hình thức hóa đơn mang lại hiệu quả rất lớn với doanh nghiệp trong việc quản lý và kê khai các loại giấy tờ khi giao dịch kinh doanh. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp sẽ phải sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử hoặc hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử thay vì có thể xuất trình hóa đơn giấy như trước kia. Vậy điều kiện chuyển đổi hóa đơn thường sang áp dụng hóa đơn điện tử là gì? Bài viết sau đây sẽ giải đáp thắc mắc trên giúp doanh nghiệp.

1. Điều kiện để doanh nghiệp chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp muốn chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử cần đáp ứng những điều kiện sau:

– Đáp ứng hạ tầng đầy đủ về công nghệ thông tin để lưu trữ và sử dụng chứng từ điện tử.

– Doanh nghiệp có thể tự xây dựng phần mềm hóa đơn điện tử hoặc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử do tổ chức trung gian uy tín cung cấp.

– Tiếp theo doanh nghiệp cần phải tạo hóa đơn điện tử. Để tạo được hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần phải xin quyết định áp dụng hóa đơn điện tử và gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử gửi thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định này.

– Phát hành hóa đơn điện tử: trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp phải gửi thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Doanh nghiệp ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu (theo đúng định dạng gửi cho người mua) đến cơ quan thuế theo đường điện tử.

Sau ba ngày nhận được đầy đủ 3 loại giấy tờ trên, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo tới địa chỉ thư điện tử của doanh nghiệp về việc chấp nhận hay không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế với hai trường hợp cụ thể:

– Nếu được chấp nhận, cơ quan thuế sẽ thông báo cụ thể thông tin về tài khoản (tài khoản cấp 1) và mật khẩu của doanh nghiệp.

– Trường hợp không chấp nhận, cơ quan thuế thông báo lý do rõ ràng không chấp thuận cho doanh nghiệp.

2. Phân biệt hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy

Hóa đơn giấy là một hình thức hóa đơn truyền thống được tất cả các doanh nghiệp sử dụng trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, hình thức hóa đơn giấy đang không còn phù hợp với thời kỳ công nghệ số cũng như nhiều hạn chế.

Thay vào đó, ngành Thuế tích cực đẩy mạnh các doanh nghiệp chuyển đổi sang dùng hóa đơn điện tử nhằm khắc phục những hạn chế mà hóa đơn giấy gây ra cũng như phù hợp với xu hướng thời kỳ công nghệ số. 

Các trường hợp cá nhân, DN không phải quyết toán thuế TNCN

3 Thông tin người lao động cần biết trước khi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Với sự linh hoạt về tính năng cũng như ưu điểm về sử dụng thì hóa đơn điện tử có thể chuyển đổi sang hóa đơn giấy. Cách phân biệt hóa đơn được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử với hóa đơn giấy cụ thể là:

– Về ký hiệu trên hóa đơn: điểm khác biệt đó là ký hiệu. Trên hóa đơn giấy có ký hiệu là P còn trên hóa đơn điện tử là E.

– Về chữ ký trên hóa đơn: về chữ ký trên hóa đơn thì hóa đơn giấy thông thường sử dụng chữ tay thông thường. Đối với hóa đơn điện tử thì dùng chữ ký số. Chữ ký số trên hóa đơn điện tử có khả năng xác định nguồn gốc của hóa đơn đó.

– Về liên của hóa đơn: hóa đơn giấy thông thường có nhiều liên 2 hoặc 3 liên trong đó 1 liên được viết qua giấy than và nội dung của các liên này phải giống nhau. Với hóa đơn điện tử thì không có khái niệm liên.

 

Các trường hợp cá nhân, DN không phải quyết toán thuế TNCN

Vào thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp đã nộp xong quyết toán thuế TNCN. Thế nhưng, vẫn còn một số kế toán vẫn còn vướng mắc về các trường hợp cá nhân, doanh nghiệp không phải quyết toán thuế TNCN, cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân. Vậy những trường hợp đó là những trường hợp nào?

Trường hợp doanh nghiệp không phải quyết toán thuế TNCN

Đối với trường hợp doanh nghiệp không phải quyết toán thuế TNCN, các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất đã có quy định cụ thể. Theo đó, nếu doanh nghiệp thuộc các trường hợp sau thì sẽ không phải quyết toán thuế TNCN:

– Trường hợp doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập tức là trong năm doanh nghiệp không phát sinh trả tiền lương cho cá nhân làm việc trong công ty.

quyết toán thuế TNCN

– Trường hợp doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

+ Doanh nghiệp có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN.

+ Doanh nghiệp cung cấp danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm theo mẫu 25/DS-TNCN ban hành theo Thông tư 151/2014/TT-BTC chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày có quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động.

Các trường hợp cá nhân không phải quyết toán thuế TNCN.

Theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21 thì các cá nhân đều phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trừ những trường hợp sau đây thì không phải khai quyết toán thuế:

– Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn số thuế TNCN tạm nộp trong năm mà cá nhân đó không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào các kỳ sau.

– Cá nhân có thu nhập vãng lai bình quân trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được đơn vị chi trả khấu trừ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Như vậy, không phải tất cả các cá nhân, doanh nghiệp đều phải quyết toán thuế TNCN. Do vậy, kế toán các doanh nghiệp cần phải hết sức lưu ý, luôn nắm bắt những quy định mới nhất về quyết toán thuế TNCN để thực hiện và triển khai một cách tốt nhất, tránh việc bị xử phạt do làm sai quy định. Với những chia sẻ trên đây hy vọng đã giúp các kế toán giải đáp những vướng mắc về các trường hợp cá nhân, doanh nghiệp không phải quyết toán thuế TNCN.

3 Thông tin người lao động cần biết trước khi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Nên chọn mua honda air blade 2019 hay 2020?

3 Thông tin người lao động cần biết trước khi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Nếu như đối với bảo hiểm xã hội, người lao động có thể tìm hiểu các thông tin liên quan qua việc tra cứu số sổ BHXH, tra cứu quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội… để biết được các thông tin cần thiết cho lợi ích bản thân. Vậy còn đối với bảo hiểm thất nghiệp – một trong các chính sách an sinh quan trọng của BHXH. Người lao động nên biết các thông tin gì trước khi hưởng bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo các quyền lợi cũng như thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình?
 

1. Thông tin về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo điều 45, Luật Việc Làm 2013:

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Còn Theo nghị định 28/2015/NĐ-CP, thì: 

– Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Như vậy để biết được mình sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian bao nhiêu lâu, người lao động cần biết các thông tin về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của bản thân; Qua đó có kế hoạch về tài chính và việc làm trong thời gian gần tránh ảnh hưởng đến cuộc sống bản thân

2. Thời gian giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

– Trong vòng 15 ngày kể từ ngày người lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho Trung tâm dịch vụ việc làm, nếu người lao động vẫn chưa tìm được việc làm thì Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ thực hiện việc xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động

– Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày người lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ ra quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ bảo hiểm xã hội có dấu xác nhận trả cho người lao động

– Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3. Có được nhờ người khác nhận hộ tiền trợ cấp thất nghiệp

Theo khoản 8 Điều 1 Nghị định 61 quy định như sau: Trong 03 ngày làm việc được ghi trên phiếu hẹn trả kết quả, nếu người lao động không đến nhận hoặc không ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định và không thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm về lý do không thể đến nhận thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. 

Có thể thấy, pháp luật hiện hành chỉ đề cập tới việc nhờ người khác nhận hộ quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp, chứ không đề cập tới việc nhận hộ tiền trợ cấp. Do đó, người lao động phải trực tiếp tới nhận tiền trợ cấp thất nghiệp mà không được nhờ người khác làm việc này.

Trên đây là 3 Thông tin người Lao động cần biết trước khi hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động cần nắm rõ để đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ của mình được thực hiện đầy đủ trong quá trình hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo dõi thêm bài viết:

Nên chọn mua honda air blade 2019 hay 2020?

Đánh giá xe air blade 2019: thông số, kỹ thuật và giá bán xe

 

 

Nên chọn mua honda air blade 2019 hay 2020?

Sau sự xuất hiện của phiên bản honda air blade 2019, air blade 2020 chào thị trường với những cải tiến vượt bậc.

So với honda air blade 2019, dòng xe honda air blade 2020 có gì vượt trội. So sánh tương quan giữa hai phiên bản này nên chọn mua xe nào? Tất cả sẽ được lý giải rõ hơn trong bài viết dưới đây.

Nên chọn mua honda air blade 2019 hay phiên bản mới 2020?

Tuy mẫu xe air blade 2020 có nhiều cải tiến, nâng cấp vượt bậc song honda air blade 2019 vẫn được đông đảo khách hàng đánh giá cao  nhờ những ưu điểm nổi bật vượt trội. Sau đây, hãy cùng bài viết đi tìm câu trả lời nên chọn mua phiên bản xe 2019 hay 2020.

Honda Air Blade 2020 và 2019 về thiết kế

So với honda air blade 2019, phiên bản thiết kế 2020 có đường nét tinh tế cong tròn hơn và người tiêu dùng dễ dàng nhận dạng được ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bên cạnh đó, kiểu dáng của Air Blade 2020 cũng được thiết kế mang tính thể thao hơn phiên bản cũ.

Cụm đèn trước và sau của hai phiên bản này cũng có sự khác biệt. Đối với thiết kế của hệ thống đầu xe phiên bản 2020 được trang bị thêm 2 dải đèn LED định vị ngay tại yếm mang đến vẻ đẹp mới lạ, tạo điểm nhấn cho mẫu xe mới này. Cụm đèn LED phía sau có thiết kế 2 tầng sang chảnh không kém gì Honda SH 2020. Đồng thời, đèn xi-nhan cũng được thu lại ở góc và đặt ở vị trí cao hơn.

Ngoài ra, những thay đổi về tem xe, ốp ống xả hay dàn áo ở phiên bản 2020 cũng gây được ấn tượng tuyệt vời hơn so với các thế hệ đàn anh đi trước.

Honda Air Blade 2020 và 2019 về động cơ

Honda Air Blade bản 2019 sử dụng động cơ 125cc trong khi bản mới 2020 được nâng cấp, trang bị bằng việc cho ra mắt bản 150cc. Cùng với đó là việc trang bị thông số kỹ thuật xe nâng cấp, cao hơn rất nhiều so với bản cũ với động cơ eSP có dung tích 149.3cc sản sinh ra công suất 12.9 HP tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 13,3 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Tuy có sự cải tiến, song trong quá trình trải nghiệm chạy thử khách hàng phản hồi không nhận rõ sự khác biệt giữa hai phiên bản 2020 và honda Air Blade 2019. Hay nói cách  khác, nếu bàn về động cơ giữa hai phiên bản này đều như nhau.

Honda Air Blade 2020 và 2019 về hệ thống phanh

Dòng xe 2019 vẫn sử dụng phanh đĩa thông thường và bánh sau vẫn là phanh tang trống quen thuộc, nhưng đến năm 2020  đã được cải tiến bằng việc sử dụng hệ thống chống bó cứng phanh ABS được sử dụng cho bánh trước và chỉ có ở bản Honda Air Blade 150cc. 

Bên cạnh đó, kích thước của mâm và lốp của cả hai phiên bản mới, cũ đều không có gì khác biệt. Bánh sau cũng là vành đúc cùng kích thước 14 inch và sử dụng lốp không săm 90/90 M/C 46P.Bánh trước vẫn là vành đúc 14 inch, lốp không săm 80/90-14M/C 40P.

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã tìm được cho mình câu trả lời nên chọn honda Air Blade 2019 hay 2020 rồi phải không?

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Honda Kuongngan

Địa chỉ: 50A Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: 0853 569 999

Có thể bạn quan tâm:

>>> Cách chọn chủng loại và màu sắc sàn gỗ Malaysia cho phòng khách

>>> Tìm hiểu về ưu điểm của micro có dây

Đánh giá xe air blade 2019: thông số, kỹ thuật và giá bán xe

Nếu bạn đang băn khoăn khi có nhu cầu mua xe air blade 2019 thì hãy cùng chúng tôi đánh giá hãng xe này để có được sự lựa chọn tốt nhất.

Xe Air Blade 2019 đang là cái tên sáng giá nhất trong phân khúc xe ga. Trong những năm gần đây, Honda liên tục cho ra những phiên bản mới tại Việt Nam và vẫn đang làm người tiêu dùng hài lòng. Hãy cùng Muasamxe điểm qua những ưu và nhược điểm của sản phẩm này trong bài viết dưới đây.

Bảng giá xe Honda Airblade 

Honda Airblade là mẫu xe bán chạy nhất thứ 2 chỉ sau Honda Vision. Thế nhưng giá bán của hãng xe này khiến cho nhiều người mong muốn sở hữu nhưng lại băn khoăn về giá bán. Giá thực tế của Air blade chênh lệch rất lớn so với giá đề xuất của hãng. Cụ thể như sau:

 • Giá bán đề xuất là 41,600,000 nhưng tại các đại lý phiên bản ngày được bán phổ biến ở mức 50 đến 50,2 triệu đồng.

 • Loại cao cấp có giá đề xuất 40,600,000 giá tại đại lý từ 48,8 đến 49,5 triệu.

 • Xe air blade 2019 thể thao có giá đề xuất 37,990,000  giá đại lý 47,700,000

 • Giá xe Air Blade đen nhám có giá đề xuất 41,100,000 đồng và giá bán tại các Head Honda từ 53 đến 54,2 triệu đồng.

Xem thêm: Xe Honda 2019

Đánh giá về thiết kế xe

Ngoài giá bán thì đẹp và tiết kiệm điện năng có lẽ là yếu tố quyết định đến sự thành công của hãng xe nổi tiếng này.

Nhìn tổng thể, xe không có quá nhiều điểm khác biệt so với thế hệ cũ nhưng thiết kế mới của Airblade trông hài hoà và hiện đại hơn qua những đường nét dập phần thân xe và đầu xe.

So với những phiên bản cũ, Air Blade 2019 đã có thiết khá hiện đại với việc với nhiều màu nổi bật làm tăng phần cá tính và dễ dàng thu hút nhóm khách hàng trẻ tuổi. Bên cạnh đó, hệ thống khóa Smartkey không thể thiếu giúp người dùng dễ dàng xác định vị trí xe và tăng khả năng chống trộm.

Hơn nữa, khi nhắc đến Air Blade thì không thể nào thiếu cụm đèn pha nổi bật, hiện đại. Tuy không có nhiều nay đổi nhưng Honda vẫn được trang bị đèn LED cho phiên bản mới này của mình nhằm tăng hiệu quả chiếu sáng và tuổi thọ của đèn. 

Mặt đồng hồ được thiết kế theo phong cách thể thao với các vạch số nổi 3D có khả năng phản xạ ánh sáng LED, giúp người dùng dễ dàng quan sát các thông số trong một số thời điểm thời tiết xấu.

Đánh giá xe Air Blade 2019 về vận hành

Honda Air Blade 2019 được trang bị động cơ eSP xy-lanh đơn, dung tích 125cc, làm mát bằng dung dịch. Kết hợp với hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling-Stop và bộ đề tích hợp ACG. Những công nghệ này đã nâng cao hiệu suất động cơ và giảm mức tiêu hao nhiên liệu. 

Honda Air Blade 2019 có mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn rất nhiều so với những phiên bản trước khoảng 4-27%. Với mức tiêu hao nhiên liệu trung bình ở khối động cơ này ở mức khoảng 1,5l/100km khi vận hành trên đường. Với thông số này giúp xe nằm trong những mẫu xe tay ga tiết kiệm xăng nhất trên thị trường Kuongngan.com

Như vậy với những đánh giá trên về xe air blade 2019 chắc hẳn đã giúp bạn có được câu trả lời?

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Honda Kuongngan

Địa chỉ: 50A Trần Nhân Tông, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: 0853 569 999

Có thể bạn quan tâm: 

>>> Cách chọn chủng loại và màu sắc sàn gỗ Malaysia cho phòng khách

>>> Thịt viên chay dành cho những người ăn kiêng

Cách chọn chủng loại và màu sắc sàn gỗ Malaysia cho phòng khách

Phòng khách là không gian lý tưởng của cả gia đình, là nơi mọi người quây quần xem phim, trò chuyện, giải trí mỗi khi về nhà. Chính vì vậy, không gian phòng khách cần phải thật thoải mái, dễ chịu. Sàn gỗ Malaysia là sự lựa chọn lý tưởng để lát sàn phòng khách. Sản phẩm có chất lượng và giá cả cạnh tranh, giúp hoàn thiện và trang trí nhà ở một cách hoàn hảo. Vậy bạn đã biết cách chọn chủng loại và màu sắc sàn gỗ phù hợp chưa? Nếu chưa, hãy chú ý đọc bài tư vấn dưới đây của JanHome nhé

1. Cách chọn chủng loại sàn gỗ Malaysia phù hợp

Sàn gỗ công nghiệp Malaysia là sàn gỗ có khả năng chịu ẩm, chống cháy, có thể chống xước và chịu va đập mạnh, vì vậy, sản phẩm rất thích hợp để lát sàn phòng khách, nơi có diện tích rộng nhất nhà, có mật độ đi lại cao và hội tụ nhiều ánh sáng nhất trong tất cả các phòng.

Sản phẩm cũng có bề mặt vân sần, giúp chống trơn trượt hoàn hảo. Tuy nhiên, sàn Malaysia có vân sần nhẹ nên sẽ vẫn đảm bảo cho việc vệ sinh sàn một cách dễ dàng, nhanh chóng

Bạn chỉ cần lựa chọn sàn Malaysia dựa theo độ dày và chiều dài của sản phẩm

Với phòng khách rộng, nhiều thành viên trong gia đình thì nên sử dụng sàn gỗ Malaysia có độ dày 12mm với bản to, dày để làm tăng khả năng chống trầy xước, chịu lực và chống va đập mạnh của sàn. Còn phòng khách nhỏ, có ít thành viên thì chỉ nên sử dụng sàn có độ dày 8mm, bản ngắn, nhỏ.

Cách chọn chủng loại sàn gỗ Malaysia phù hợp

2. Cách lựa chọn màu sắc sàn gỗ công nghiệp Malaysia phù hợp

Sàn gỗ công nghiệp Malaysia có rất nhiều màu sắc, họa tiết vân gỗ, các bạn có thể tùy ý lựa chọn sản phẩm phù hợp với sở thích và thiết kế nội thất của gia đình

Về cơ bản, sàn Malaysia có các màu theo hai xu hướng đó là truyền thống và hiện đại. Đối với những gia chủ trẻ tuổi, những người làm kinh doanh hoặc có cá tính, họ phù hợp với các gam màu hiện đại, trẻ trung như màu sáng, màu ghi, màu xám….

Còn những gia chủ lớn tuổi, những người trưởng thành, thích sự sang trọng, quý phái, cổ điển có thể chọn các gam màu  truyền thống như vàng nâu, vàng nhạt, sáp ong, màu đỏ của gỗ tự nhiên.

Khi đã lựa chọn được sàn gỗ Malaysia có màu sắc phù hợp, các bạn cũng cần phải khéo léo kết hợp với các nội thất ở phòng khách như kệ tivi, bàn, ghế sao cho hài hòa với sàn gỗ để tạo nên sự thống nhất hoàn hảo cho toàn bộ ngôi nhà

Cách lựa chọn màu sắc sàn gỗ công nghiệp Malaysia phù hợp

JanHome hiện phân phối rất nhiều sàn gỗ công nghiệp Malaysia. Để mua được sản phẩm thích hợp, các bạn vui lòng đến kho JanHome gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp tại 1800 00 22 để được tư vấn báo giá.

Xem thêm:

Tìm hiểu về ưu điểm của micro có dây

Micro là thiết bị khuếch đại âm thanh không thể thiếu được trong các dàn âm thanh hội trường hay karaoke. Vậy bạn có biết ưu điểm của micro có dây là gì không? Cùng chúng tôi theo dõi bài viết sau để có thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!

Tìm hiểu về ưu điểm của micro có dây

Micro có dây là thiết bị khuếch đại âm thanh hoạt động bằng jack nối trực tiếp với amply. Đồng thời thiết bị sử dụng nguồn điện được thông qua dây truyền tín hiệu cấp. Bên cạnh đó, chất lượng âm sắc của micro có dây rất ấm và nhẹ nhưng khi để xa thì sẽ không nghe rõ tiếng. Chính vì vậy, micro có dây thường được sử dụng cùng với dàn karaoke gia đình hoặc các quán karaoke hay quán cà phê. 

Tuy nhiên, so với micro không dây thì ưu điểm của micro có dây nổi trội hơn về độ bền cũng như là dễ sửa chữa hơn khi bị trục trặc. Bên cạnh đó thì đường truyền của micro có dây cũng ổn định hơn và không bị mất tín hiệu giữa chừng khi đang sử dụng. Đặc biệt là giá của micro có dây thường khá rẻ và phù hợp với mọi đối tượng sử dụng. 

 Ưu điểm của micro có dây là gì?

Xem Thêm >> Micro Có Dây chất lượng giá rẻ

Một số loại micro có dây được ưa chuộng nhất

Có rất nhiều loại micro có dây trên thị trường hiện nay đến từ nhiều thương hiệu khác nhau. Sau đây là một số dòng micro phổ biến nhất mà bạn nên tham khảo để có thêm sự lựa chọn cho bản thân:

Micro có dây JTS TM-989

 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Kích thước: Ø47 × 175mm
 • Trọng lượng: 155g
 • Màu sắc: Đen
 • Chất liệu: Hợp Kim Cao Cấp

Micro cầm tay điện động Bosch LBC2900/20

 • Kích thước: 52.4 x 165mm
 • Chất liệu: Hợp kim thép cao cấp
 • Màu sắc: Xám đậm
 • Trọng lượng: 270g
 • Xuất xứ: Trung quốc

Mua micro có dây ở đâu uy tín, chất lượng?

Hiện nay, có nhiều đối tượng đã nhập những loại micro hàng giả, hàng nhái để bán cho khách hàng thu về lợi nhuận cao. Vậy nên, để tránh mua phải sản phẩm có chất lượng không đảm bảo thì bạn cần phải lựa chọn những địa chỉ uy tín để mua.

Và một trong những địa chỉ mà khách hàng không nên bỏ qua hiện nay chính là Vfun Audio. Đây là đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh chính hãng đến từ nhiều thương hiệu khác nhau trên thế giới được người dùng tin tưởng và đánh giá cao.

Hiện nay, Vfun Audio đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm chính hãng với giá tốt nhất thị trường. Vậy nên, đến với Vfun Audio, bạn không chỉ lựa chọn được những dòng thiết bị âm thanh mới và hiện đại nhất cũng như được tư vấn tận tình trong khi mua hàng mà sau khi mua hàng mà còn được hưởng vô vàn những dịch vụ hậu mãi đầy ưu ái. 

Mua micro có dây ở đâu uy tín, chất lượng?

Lời kết

Trên đây là thông tin chia sẻ về những ưu điểm của micro có dây. Hy vọng sau khi tham khảo bài viết bạn sẽ có được cho bản thân nhiều thông tin hữu ích. Ngoài ra, để mua được những thiết bị âm thanh chính hãng với giá cả cạnh tranh thì bạn đừng quên đến với Vfun Audio nhé!

Xem Thêm : Lựa chọn sàn nhựa dán keo nào cho phù hợp với các công trình nội thất tại Hà Nội
Xem Thêm : PCX 2020 có xứng tầm xe ga hạng sang?

Lựa chọn sàn nhựa dán keo nào cho phù hợp với các công trình nội thất tại Hà Nội

Hiện nay trên thị trường Hà Nội có nhiều loại sàn nhựa dán keo với đa dạng kiểu dáng, mẫu mã và chất lượng. Nếu xác định mua sàn nhựa dán keo, muốn sử dụng được tối đa giá trị của sản phẩm trong thời gian lâu nhất, bạn cần phải biết lựa chọn được loại sàn phù hợp với ngôi nhà của bạn.  Vậy bạn đã biết cách lự chọn sàn nhựa dán keo phù hợp cho các công trình nhà ở và thương mại tại Hà Nội chưa?

1. Chọn loại sàn nhựa dán keo phù hợp với từng phòng

Để sàn nhựa dán keo có độ bền đẹp và tuổi thọ cao nhất, các bạn cần xác định sẽ lắp đặt tại phòng nào. Nếu bạn lắp tại phòng có tần suất đi lại nhiều, thường xuyên chịu ảnh hưởng của ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm cao như phòng khách thì bạn nên chọn loại sàn nhựa dán keo có khả năng chống ẩm, chịu trầy xước, ít mài mòn và chống trơn trượt. Bạn nên chọn loại sàn có có vân sần nhẹ để vừa chống trơn trượt, vừa dễ vệ sinh.

Nếu bạn lắp đặt sàn dán keo tại phòng ngủ, thì bạn nên ưu tiên chọn sản phẩm có độ an toàn cao, không thải khí độc ra môi trường, không mùi hoặc có mùi thơm dịu nhẹ tự nhiên để mang lại sự thư thái cho giấc ngủ. Phòng này ít người đi lại, độ ẩm cũng không cao nên bạn có thể chọn loại sàn nhựa có khả năng chống ẩm và chống trầy xước tương đối

Ở phòng tắm, nếu bạn muốn lắp sàn nhựa dán keo thì bạn nên chọn loại có khả năng chịu ẩm tốt, chống trơn trượt, bền màu với thời gian thì mới sử dụng được lâu dài

Chọn loại sàn nhựa dán keo phù hợp với từng phòng

2. Chọn sàn dán keo dựa vào diện tích của công trình lắp đặt

Tùy vào diện tích của công trình lắp đặt mà bạn chọn loại ván sàn nhựa dán keo phù hợp. Nếu là công trình có diện tích rộng thì bạn nên chọn loại gỗ tấm ván lớn, vân gỗ to để không gian được hài hòa, cân đối hơn. Còn nếu là công trình có diện tích nhỏ thì bạn nên chọn loại ván sàn loại nhỏ, vân gỗ đơn giản để không gian trông thoáng đáng và rộng hơn.

Chọn sàn dán keo dựa vào diện tích của công trình lắp đặt

3. Giá cả và chất lượng

Sàn nhựa dán keo có nhiều mức giá và chất lượng cho các bạn lựa chọn. Có loại sàn nhựa tự dán chất lượng không cao, giá thấp, có loại chất lượng ổn định giá cao. Tùy nhu cầu, mục đích sử dụng và điều kiện kinh tế mà bạn có thể cân nhắc lựa chọn ván nhựa có chất lượng phù hợp

Ngoài ra, bạn cũng cần biết chọn địa chỉ phân phối sàn nhựa chuyên nghiệp để mua được sản phẩm chính hãng, chất lượng và giá tốt

Hệ thống trung tâm JanHome Hà Nội là địa chỉ đáng tin cậy mà bạn có thể lựa chọn nếu mua được sàn nhựa dán keo phù hợp. Đến đây, các bạn sẽ được nhân viên tư vấn chính xác về chất lượng và giá của sản phẩm. Đặc biệt, giá sản phẩm của chúng tôi đều cạnh tranh hơn các đơn vị bán hàng cùng loại vì chúng tôi bán lẻ sản phẩm ngay tại kho

Vì vậy, hãy nhanh chóng đến với JANHOME để sở hữu sàn nhựa dán keo phù hợp cho gia đình bạn

Xem thêm:

PCX 2020 có xứng tầm xe ga hạng sang?

PCX nổi tiếng là dòng xe tay ga sang chảnh. Phiên bản PCX 2020 mới ra mắt thị trường với nhiều cải tiến mới đã khẳng định được vị thế của chính mình.
Kể từ ngày mới ra mắt tới nay, honda PCX đã không khiến người tiêu dùng phải thất vọng về bất cứ phiên bản nào của sản phẩm này. Vậy honda PCX 2020 có gì mới có thể chinh phục được khách hàng, chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết sau.

Thiết kế cải tiến đổi mới tư duy

Được xếp vào thế hệ thứ ba của dòng PCX honda PCX 2020 đã được cải tiến thiết kế và trang bị thêm một loạt trang thiết bị hoàn toàn mới. Về tổng thể thì sản phẩm có ngoại hình thể hiện phong cách hiện đại hơn so với những phiên bản trước.

Đặc biệt là cụm đèn pha sử dụng đèn Led chếch lên phía trên. Tấm ốp giữa đèn pha và đèn định vị chính là điểm nhấn trên phần đầu xe của sản phẩm. Đèn hậu và đèn xi nhan được thiết kế chia thành hai lớp tạo hình thành chữ X thể hiện biểu tượng đặc thù của dòng xe.
Hệ thống giảm xóc kết hợp với khung sườn dạng võng tăng sự vững chắc trong quá trình điều khiển trên mọi cung đường khác nhau. Để người dùng có thể thoải mái hơn, phần sàn để chân đã được kéo dài hơn về phía trước, đây là điểm hoàn toàn khác biệt so với những phiên bản trước.
PCX 2020 được trang bị đồng hồ LCD kỹ thuật số, thể hiện thông tin một cách rõ ràng, mạch lạc với nền màu xanh, ký tự màu trắng. Hệ thống khóa thông minh đã thực sự gây ấn tượng với người tiêu dùng. Chỉ với một cụm chìa khóa tích hợp nhiều tính năng hiện đại đi kèm như khởi động xe từ xa, tìm xe thông minh….


Thể tích cốp xe được mở rộng lên đến 28 lít mặc dù kích thước xe không đổi. Phần cốp xe được cải tiến với chốt dừng có thể tránh được tình trạng yên xe sập xuống trong khi bạn còn đang sử dụng cốp xe. Hệ thống trợ lực mở yên hỗ trợ người điều khiển mở cốp nhanh hơn.
Nắp hộc đồ phía trên đầu xe được cải tiến to hơn nên quá trình đóng mở và lấy đồ diễn ra dễ dàng hơn. Lốp xe PCX 2020 vẫn mang kích thước lớn nhưng đã được cải thiện độ cứng, hỗ trợ giảm mức tiêu hao năng lượng trong trường hợp lốp bị biến dạng. Mâm xe thiết kế 8nan giúp giảm trọng lượng bánh xe và đem lại cảm giác lái xe chân thật hơn.

Xem thêm: PCX 2020 Kuongngan

Động cơ mạnh mẽ xứng tầm xe hạng sang

Động cơ ESP xi lanh đơn, 4 thì đã thực sự đem lại sự mạnh mẽ cho sản phẩm. Hệ thống làm mát bằng dung dịch kết hợp với phun xăng điện tử đảm bảo động cơ luôn vận hành mạnh mẽ bất chấp mọi địa hình. Với phiên bản 125 cho công suất lên đến 12 mã lực, còn đối với phiên bản 150 thì công suất có thể đạt đến 14 mã lực.


Có thể nói rằng ẩn chứa bên trong vẻ ngoài sang chảnh là một hệ thống động cơ mạnh mẽ, chinh phục mọi khách hàng khó tính. Đây cũng là lý do vì sao mà ngay từ những ngày đầu ra mắt honda PCX 2020 đã chiếm lĩnh được thị trường cho riêng mình. Mặc dù giá cả của dòng xe này khá cao nhưng vẫn không khiến cho những người yêu xe phải từ bỏ.
Đặc biệt là kiểu dáng hầm hố của sản phẩm đã khiến cho cánh mày râu phải suy nghĩ lại về xe tay ga. Với PCX 2020 không chỉ phụ nữ mới có thể chạy xe tay ga.
Để trải nghiệm thêm về Honda PCX 2020, kính mời quý khách hãy đến với các đại lý chính hãng của Honda để tận mắt, tận tay, cảm nhận sản phẩm này.

Trên đây là những đánh giá chi tiết về các đặc điểm của PCX 2020? Mong rằng thông tin hữu ích này sẽ giúp quý khách có được lựa chọn đúng đắn khi mua sản phẩm, biết được dòng xe này có phù hợp hay không Kuongngan.

Có thể bạn quan tâm:

>>> Thu nhập xuất khẩu lao động Châu Âu cao không?

>>> Thịt viên chay dành cho những người ăn kiêng

Thịt viên chay dành cho những người ăn kiêng

Hãy thử một phiên bản thuần chay của thịt viên chay, được làm từ nấm, yến mạch và đậu đen và phủ sốt cà chua ngon. Ăn kèm với mì spaghetti hoặc Polenta. Món ăn có thể làm cho các nhà sư ở các chùa, món ăn chay phù hợp cho người tu hành muốn thưởng thức món ý vfa vẫn giữ nguyên được tín ngưỡng không ăn thịt của người tu hành.

Thành phần

 • 30g nấm thông khô
 • 3 muỗng canh dầu ô liu
 • 1 củ hành tây, thái nhỏ
 • 2 tép tỏi, nghiền nát
 • 1 muỗng cà phê hun khói ngọt
 • Ớt cựa gà
 • 1 x 400g đậu đen, để ráo nước và rửa sạch
 • 50g yến mạch cán
 • Hai đống yến mạch
 • 2 muỗng canh gạo lức
 • 50g vụn bánh mì tươi
 • spaghetti hoặc polenta mềm, để ăn kèm (bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại trang web: www.anbinhgroup.com.vn)

Cho sốt cà chua

 • 2 muỗng canh dầu ô liu
 • dầu ô liu
 • 1 củ hành tây
 • Củ hành, thái nhỏ
 • 1 tép tỏi lớn, nghiền nát
 • Một nhúm nhỏ của mảnh ớt
 • 2 x 400g cà chua xắt nhỏ
 • Cà chua
 • 1 muỗng canh đường nâu mềm
 • Bó húng quế nhỏ
 • Húng quế, thái nhỏ

Phương pháp nấu

Cho nấm thông khô vào một cái bát và đậy lại bằng nước sôi. Để ngâm trong 20 phút.

Trong khi đó làm nóng 1 muỗng canh dầu ô liu một chảo. Thêm hành tây và chiên trên lửa nhỏ trong 10 phút hoặc cho đến khi mềm và mờ. Thêm tỏi và ớt bột và nấu trong 1 phút.

Mẹo đậu đen và yến mạch vào một bộ xử lý thực phẩm và trộn cho đến khi bạn có một hỗn hợp, kết cấu. Cho đậu vào tô trộn và khuấy qua nước sốt, vụn bánh mì và trộn hành tây nấu chín. Lọc và thái nhỏ nấm và thêm chúng (giữ chất lỏng cho súp hoặc nước sốt). Nêm và cuộn thành 12 quả bóng và làm lạnh trong tủ lạnh trong khi bạn làm nước sốt.

Đun nóng 2 muỗng canh dầu trong chảo. Thêm hành tây và chiên trên lửa nhỏ trong 10 phút hoặc cho đến khi mềm và mờ. Thêm tỏi và ớt và nấu trong 1 phút. Khuấy qua cà chua và đường và nêm nếm. Nấu chín trong 20 phút.

Làm nóng lò nướng đến 180C / 160C quạt / gas 4. Làm nóng 2 muỗng canh dầu còn lại cho thịt viên trong chảo không dính trên lửa vừa. Thêm các quả bóng và chiên trong 5 phút cho đến khi nâu đều. Chuyển đến một khay nướng và đặt vào lò nướng để nấu trong 12 phút.

Thêm thịt viên nấu chín vào chảo nước sốt và quăng tất cả mọi thứ vào áo khoác, sau đó rải đều với húng quế. Ăn kèm với spaghetti hoặc polenta mềm.

Bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau đây: