Tin tức

DN được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp nào?

Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông và được nộp vào ngân sách Nhà nước. Bên cạnh việc lập báo cáo tài chính, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế như kê khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng đúng hạn. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt thì việc...
Tin tức

Điều kiện chuyển đổi hóa đơn thường sang áp dụng hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là hình thức hóa đơn mang lại hiệu quả rất lớn với doanh nghiệp trong việc quản lý và kê khai các loại giấy tờ khi giao dịch kinh doanh. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp sẽ phải sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử hoặc hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử thay vì có thể xuất trình hóa đơn giấy như trước kia. Vậy điều kiện chuyển đổi hóa đơn thường sang...
1 2 3 5
Page 1 of 5