Tin tức

Các trường hợp cá nhân, DN không phải quyết toán thuế TNCN

13views

Vào thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp đã nộp xong quyết toán thuế TNCN. Thế nhưng, vẫn còn một số kế toán vẫn còn vướng mắc về các trường hợp cá nhân, doanh nghiệp không phải quyết toán thuế TNCN, cách đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân. Vậy những trường hợp đó là những trường hợp nào?

Trường hợp doanh nghiệp không phải quyết toán thuế TNCN

Đối với trường hợp doanh nghiệp không phải quyết toán thuế TNCN, các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất đã có quy định cụ thể. Theo đó, nếu doanh nghiệp thuộc các trường hợp sau thì sẽ không phải quyết toán thuế TNCN:

– Trường hợp doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập tức là trong năm doanh nghiệp không phát sinh trả tiền lương cho cá nhân làm việc trong công ty.

quyết toán thuế TNCN

– Trường hợp doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

+ Doanh nghiệp có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN.

+ Doanh nghiệp cung cấp danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm theo mẫu 25/DS-TNCN ban hành theo Thông tư 151/2014/TT-BTC chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày có quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động.

Các trường hợp cá nhân không phải quyết toán thuế TNCN.

Theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21 thì các cá nhân đều phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trừ những trường hợp sau đây thì không phải khai quyết toán thuế:

– Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn số thuế TNCN tạm nộp trong năm mà cá nhân đó không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào các kỳ sau.

– Cá nhân có thu nhập vãng lai bình quân trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được đơn vị chi trả khấu trừ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Như vậy, không phải tất cả các cá nhân, doanh nghiệp đều phải quyết toán thuế TNCN. Do vậy, kế toán các doanh nghiệp cần phải hết sức lưu ý, luôn nắm bắt những quy định mới nhất về quyết toán thuế TNCN để thực hiện và triển khai một cách tốt nhất, tránh việc bị xử phạt do làm sai quy định. Với những chia sẻ trên đây hy vọng đã giúp các kế toán giải đáp những vướng mắc về các trường hợp cá nhân, doanh nghiệp không phải quyết toán thuế TNCN.

3 Thông tin người lao động cần biết trước khi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Nên chọn mua honda air blade 2019 hay 2020?

Leave a Response